Netto montering af luft til Luft (en til en systemer)

Netto montage luft til Luft Varmepumper

 • Dækker Væghængte og Gulvstående inde enheder
 • Split system,(Kølemiddel imellem inde og ude enheder) 
 • Afløbsforbindelse fra inde enhed med naturligt fald

Der udføres kvalitets sikrings skema ved endt montering. For tredje parts evaluering.

 • Vi benytter Autoriseret personale:  Køle-Tekniker, El-tekniker. VE-installatør, Med mere end 25 Års erfaring. Og personlige Autorisationer. 

3.495,00 kr.

Netto monteringen dækker de fleste almindelige installationer i danske hjem.

Montage specificeret således: 

 • Kørsel op til 30 Km.
 • Tilslutning i mellem inde- og ude enhed med kølerør.
 • Tilslutning til kommunikation og El-forsyning imellem inde- og ude enhed  
 • ️Tilslutning til Lovlig Elektrisk forsyning. ️ 

Der skal være etableret dræende fast underlag for varmepumpens ude del. Evt. beslag, fødder er tilkøb.

jeres forberedelse.  

 • Hulboring i mursten, gasbeton, træ væg️.
 • Udførsel af førings-veje imellem en inde og en ude enhed.   
 • Placering af Inde og ude enheder.
 • Instruktion i bruger-funktioner*.
 • Her er det også vigtigt at skabe, nips og andre forhindringer er fjernet inden vores ankomst. 
 • Arbejdet udføres i niveau med fri adgang, hvilket betyder at montøren ikke flytter inde- eller ude enhed over trapper. Er der niveauforskel f.eks. til kælder, skal de enkelte dele være anbragt på monterings-stederne før montørens ankomst. (Når varmepumpen leveres af Varmepumpemesteren er dette ikke aktuelt) 
 • Der skal være etableret strømforsyning, Lovligt el-udtag Maks. 2 meter fra inde eller ude delen gerne før montørens ankomst. 
 • Husk at garantien for varmepumpen er hos den forhandler du har købt den ved

Følgende er ikke inkluderet: Fast elektrisk installation fra fordelings tavle, WIFI eller lignende. 

Er du i tvivl, bedes du kontakte os.

Til-købs ydelser. 

 • Stativ, Professionelt vægbeslag med Vibrationsdæmpere, fundament med dræne underlag ved ude unit. 
 • Kabel og Rør skjuler (kanal)
 • Kabel /afløbsslange/Dobbelt rør pr meter. 
 • Kølerørs fyldning
 • programmering/opsætning af internet-styring.
 • Nedtagning/demontering af eksisterende varmepumpe.
 • Efter isolering af Kølerør
 • Længere sær træk via ned-gravning, Kold-rum og Kold-lofter.
 • Installationer med en varmepumpe med en Nominel ydelse på mere end 4,90 KW. (Maks. 7,50 KW.)
 • Højde arbejde mere end 2,8 meter højde.
 • Maskine-jording ved ude enhed.
 • Kondenspumpe til inde enhed

Forbrug af rør og kabler faktureret efterfølgende. Bemærk at der regnes i rør forbrug, ikke fysisk afstand, mellem delene. 

Gode råd og fif.

Fundament Ved Ude unit. Kan evt. være Have fliser placeret på højkant med i med 2/3 dele ned gravet. Afstand, antal = konsollerne på varmepumpen. Sat i grus. slut lag af løse små sten 20 cm frit under bunden af varmepumpen.se billeder

De senere år har vi erfaret at vores vejr er blevet voldsommere og påvirker vores mange elektriske apparater i hjemmet, derfor kan det anbefales at få installeret det der hedder Transient beskyttelse. dette vil sænke antallet af elektriske fejl og overspændings-slag i jeres Elektriske komponenter og apparater kontakt din Autoriseret El-installatør og hør mere.

Når din Varmepumpe bliver din Primær Varmekilde i hjemmet, så husk at meddele ændringen på din BBR og hos dit El-Forsynings selskab. for at få El-varme rabat på El-prisen. via dit El-selskab.

* såfremt vi har kendskab til den varmepumpe du har købt.

Skal vi installere din egen indkøbte Varmepumpe er du ansvarlig for varmepumpen dens drift og Garanti (via din forhandler), vi tager ansvaret for installationen og vare som vi levere. skal vi fejlsøge og justere på varmepumpen. udføres dette på regning.

læs mere om monteringen.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT