Service på din varmepumpe

Service på din varmepumpe

Hvorfor skal du tegne en serviceaftale

Varmepumpemesteren er service-leverandør af køleanlæg, varmepumper og klimaanlægsløsninger. Hos os er service en mærkesag. Derfor tilbyder vi alle vores kunder en skræddersyet serviceaftale.

En serviceaftale hos Varmepumpemesteren.dk handler først og fremmest om tryghed. Du skal som kunde kunne vide dig sikker på, at dit anlæg altid fungerer på bedst mulige måde. Vi sørger for, at dine anlæg bliver efterset, vedligeholdt, målt, justeret og af-rapporteret med de aftalte mellemrum, der passer til jeres behov. 

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med en serviceaftale er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

 

Serviceaftalen tilpasses dit behov

Serviceaftaler udarbejdes altid specifikt på baggrund af din situation og de behov, du har.
Du kan evt. få en aftale, hvor vi kun sørger for de lovpligtige eftersyn.

 

Overhold love og regler

Som operatør eller ejer af et anlæg er du forpligtet til at efterleve en lang række love og regler. Det kan let blive en jungle, hvis du forsøger at finde rundt i lovgivningen på egen hånd. Men vi kan guide dig igennem.

Vores teknikere bliver løbende efteruddannet, så vores rådgivning og service altid følger de gældende love og regler.
Lovgrundlaget for kravet om eftersyn af køleanlæg fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr § 33 med tilhørende bilag 7. Endvidere henvises der bl.a. til Europaparlamentets og -rådets forordning Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser.

 

Eftersyn

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at køleanlæg og rørsystemer til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

 

Leverandørens anvisninger skal følges

Eftersyn og kontrol, også kaldet periodisk undersøgelse, skal ifølge Arbejdstilsynets regler udføres som følger:
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger.
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn i henhold til det nedenfor anførte under ”Eftersyn og kontrol skal foretages af”. Ovennævnte retningslinjer skal også følges efter ny-opstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning af køle- og varmepumpeanlæg.
• Eftersyn og kontrol skal foretages af en certificeret montør fra en sagkyndig virksomhed, til at udføre eftersyn af køleanlæg og rørsystemer.
• Frem til 1. januar 2012 skal eftersyn og kontrol foretages af et anerkendt sagkyndigt kølefirma. Spørg leverandøren, om de opfylder ovennævnte krav. Ud over de krav til eftersyn af køleanlæg, der følger af Arbejdstilsynets regler, stiller F-gas forordningen (som hører under Miljøstyrelsen) også krav om lovpligtige eftersyn. Tidsintervallet mellem eftersynene kan variere fra min. hver 12. måned til min. hver 3. måned afhængigt af installationens indhold af kølemiddel
• Kontakt leverandøren for mere specifikke oplysninger om. hvad betydning, fx F-gasforordningen.

 

Varmepumper med 1 kg kølemiddel eller mere

Har du en varmepumpe med 1 kg kølemiddel eller mere, er det lovpligtigt at sørge for, at den bliver efterset af en sagkyndig servicetekniker en gang om året. Du er desuden forpligtet til at opbevare resultaterne af det lovpligtige serviceeftersyn i mindst 10 år.

Varmepumper med  mindre end 1 kg kølemiddel

Hvis du har en varmepumpe med mindre end 1 kg kølemiddel, anbefaler vi en serviceaftale med eftersyn hvert 2. år. Så sikrer du, at din varmepumpe altid fungerer, som den skal – og det giver både komfort og god varmeøkonomi.

 

Fast udgift og gennemsigtighed

Service skal ikke være teknisk og indviklet for dig – og pludselig koste en masse penge. Vælger du en forebyggende serviceaftale med fastlagte eftersyn og vedligeholdelse, kan fejl og ukontrollerede nedbrud forebygges. Efter hvert eftersyn får du en grundig orientering om, hvad der er gennemgået under eftersynet – fejl, mangler og hvad der med fordel kan udskiftes og evt. energi-optimeres
Med en serviceaftale får du
• Tryghed og vished om at dit anlæg altid fungerer på bedst mulig måde
• Lovpligtige eftersyn af køle- og varmepumpe anlæg efter gældende lovgivning
• Forebyggende vedligeholdelse og periodiske eftersyn af anlægget
• Driftssikkerhed.
• Efter hvert serviceeftersyn får du en besøgsrapport (efter nærmere aftale ) eftersendt på mail, som dokumenterer hvad servicepartneren har observeret og foretaget.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes med henblik på en serviceaftale.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT