Service eftersyn på Luft til Luft Varmepumpe

Leverandørens anvisninger skal følges

 • Tæthedsprøve (spray) ·
 • Kontrol af funktioner (VP/AC) – temperatur ·
 • Kontrol af afløbsfunktion ·
 • Kontrol af montage/opstilling ·
 • Indvendig filterrengøring ·
 • Udvendig kontrol – grov rengøring ·
 • Grundlæggende rapportering.

Der udføres kvalitets sikrings skema ved endt montering. For tredje parts evaluering.

1.250,00 kr.

LUFT /LUFT

Pro partner Eftersyn på din varmepumpe

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med en serviceaftale er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Leverandørens anvisninger skal følges

 • Tæthedsprøve (spray) ·
 • Kontrol af funktioner (VP/AC) – temperatur ·
 • Kontrol af afløbsfunktion ·
 • Kontrol af montage/opstilling ·
 • Indvendig filterrengøring ·
 • Udvendig kontrol – grov rengøring ·
 • Grundlæggende rapportering.

Afrensning af yderdel og afvaskning ·

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at køleanlæg og rørsystemer til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

Tilkøbsmulighed.

Hovedrens, opretning af installation. Udførsel af mangler efter aftale.

 • Fyldestgørende rapport af drifts-/sikkerhedsforhold med tredive parts kontrol (dokumentation) 
 • Vi benytter Autoriseret:  Køle-Tekniker, El-tekniker. VE-installatør, Med mere end 25 Års erfaring. Og personlige Autorisationer. 

Eftersyn og kontrol, også kaldet periodisk undersøgelse, skal ifølge Arbejdstilsynets regler udføres som følger:
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger.
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn i henhold til det nedenfor anførte under ”Eftersyn og kontrol skal foretages af”. Ovennævnte retningslinjer skal også følges efter ny-opstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning af køle- og varmepumpeanlæg.
• Eftersyn og kontrol skal foretages af en certificeret montør fra en sagkyndig virksomhed, til at udføre eftersyn af køleanlæg og rørsystemer.
• Frem til 1. januar 2012 skal eftersyn og kontrol foretages af et anerkendt sagkyndigt kølefirma. Spørg leverandøren, om de opfylder ovennævnte krav. Ud over de krav til eftersyn af køleanlæg, der følger af Arbejdstilsynets regler, stiller F-gas forordningen (som hører under Miljøstyrelsen) også krav om lovpligtige eftersyn. Tidsintervallet mellem eftersynene kan variere fra min. hver 12. måned til min. hver 3. måned afhængigt af installationens indhold af kølemiddel

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT