Varmepumpemesteren Aps 

NO WEBSHOP ORDERS OUTSIDE DENMARK

Montering og Håndtering af varmepumper som indeholder kølemiddel under tryk, Kræver Autorisation og  KMO Tekniker. for håndtering.

Handelsvilkår 

Ordrebekræftelse:
Når købet er gennemført modtager du en ordrebekræftelse til din mailadresse. Denne mail er din kvittering for købet.

Betaling:
Din betaling skal være indbetalt inden ved levering, Anden aftale Vil fremgå via Tilbud, Ordrebekræftelse eller Fakturaen.

Vigtigt:
Ved gennemførelse af en ordre på Varmepumpemesteren webshop, bekræfter du at du har læst handelsvilkårene, og grundigt sat dig ind i de købte produkters ydeevner og specifikationer. Har du købt en montage, er det ligeledes meget vigtigt at du har sat dig ind i, hvad montagen indeholder.

Montering: Bestiller du en montering vil du altid blive kontaktet af vores ansvarlige medarbejder for videre forløb. Har du ikke allerede Købt et anlæg kan du i den forbindelse med samtalen bestille det anlæg du ønsker, i samråd med vores medarbejder.

Bortfald af fortrydelsesret på ydelser:
Ved levering af Varen, montagen og servicen giver du hermed samtykke til, at levering af den pågældende Vare og ydelse ophøre når disse er leveret og montagen påbegyndes.

Køb af service abonnement:
Tegnings vilkår
Tegner du et service abonnement, yder Varmepumpemesteren service på din varmepumpe, inden for 12 måneder fra tegnings tidspunktet for abonnementet, således du bibeholder garanti på din varmepumpe.
Varmepumpemesteren tager kontaktes inden for perioden, for at aftale et tidspunkt for service.
Service abonnementet dækker, et årligt eftersyn af varmepumpen og installationen. Konstateres der fejl eller mangler som ikke er dækket af garanti, faktureres der for udbedring af disse.
Tegnes et service abonnement efter udløb af en given garantiperiode, genstartes garantiperioden ikke. Abonnementet dækker stadig et årligt eftersyn og forbrugs gods og timeforbrug, ud over det af service abonnementet dækkende, betales af abonnenten. 

Opsigelse vilkår
Et abonnement kan til enhver tid opsiges, til udløb ved næstkommende betalingsdato. Er en betalingsperiode påbegyndt kan der ikke ske refusion af indbetalte beløb. 

Diverse
Service eftersyn er lovpligtigt på alle varmepumper med en kølemiddel fyldning på 1001 gram og derover.
Alle producenter kræver for at garantien dækker, at der udføres eftersyn uanset hvor meget kølemiddel varmepumpen indeholder.
Varmepumpemesteren anbefaler derfor altid et årligt eftersyn. En varmepumpe som jævnligt bliver efterset holder længere og beholder sin ydelse og udnyttelsesgrad længere.
Det er dit ansvar som ejer af en varmepumpen at kontakte os for at overholde det årlige eftersyn.
Handler du hos os, tillader vi os at kontakte dig senere, for at tilbyde dig et eftersyn. Din forpligtigelse som ejer bortfalder dog ikke af denne grund, da it nedbrud, eller anden form for kommunikations hindringer, vil kunne gøre at du ikke modtager vores henvendelse. 

Levering:
Varerne ekspederes så snart aftale om betalingen ses modtaget – betalings krav sendes via Webshop eller efter aftale fremsendt faktura, Vis varen er i restordre refunderes betalingen indtil varen kan leveres og ny betaling fundet sted.
 Vis vi har forsøgt at angive en ca. leveringstid. Kan ikke altid garantere denne angivelse, idet leverings tiden kan påvirkes af sæson, ferie, vejrliget m.m.  

Det er ordre afgiverens ansvar at opgive korrekt adresse. Såfremt der efter afgivet ordre, sker ændring af adressen, kan der forekomme en merudgift som betales af ordreafgiver.
Ved forgæves kørsel til Installation adressen, afkræves leveringgebyr på kr. 700,00 inkl. moms.  

Bemærk:
Fra foråret 2021 har leverings sikkerheden på elektroniske komponenter, kombineret med ned lukning af fabrikker rundt omkring i verden, grundet COVID-19 og- ændret den almene leverings situation på varmepumper. Fra dag til dag kan en leverandør derfor ændre sin leveringstid. Vi har en tæt kontakt med alle vore leverandører, men man skal som kunde være forberedt på eventuelt forlængede leveringstider. Vi anbefaler at gennemfør sin ordre tidligt frem for at vendte. Vi tilstræber at montere din varmepumpe inden 6 uger i højsæson – men grundet situationen – kan der gå endnu længere tid.

Angående afhentning: Har du valgt afhentning – Skal du kontakte os, for at få anvist afhentningssted.

Modtagelse:
VED MODTAGELSE ER DET VIGTIGT AT DU KONTROLLERER, AT VAREN ER INTAKT OG IKKE HAR LIDT OVERLAST I FORBINDELSE MED TRANSPORTEN. Husk at give besked til os med det samme, hvis uheldet er ude, og sørg for at gemme emballage m.v. Konstateres der transport skade må varen ikke ibrugtages, før det er godkendt af Varmepumpemesteren. Ibrugtages en vare med transport skade uden samtykke, bortfalder reklamationsretten.

Reklamation:
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. 

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Konstateres der transport skade – må varen ikke ibrugtages, før det er godkendt af Varmepumpemesteren. En vare som er transport skadet men hvor funktionaliteten er tilstede, bliver behandlet ved nedslag på 2% af købs summen, for at nedsætte behandlings tiden. Varmepumpemesteren kan vælge at udbedre skaden. Transport skaden skal være meddelt umiddelbart efter modtagelse og med billed dokumention, sammen underskrift af transport firmaet.
Ibrugtages en vare med transport skade uden samtykke fra Varmepumpemesteren bortfalder reklamationsretten. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Har du fået defekte eller fejlleverede varer, eller ønsker du at reklamere over en vare, skal det ske til Varmepumpemesteren på 

 Info@Varmepumpemesteren.dk med angivelse af fejlen og kopi af den oprindelige kvittering.  

Vi SKAL kontaktes inden varerne sendes retur. Ved allerede monterede anlæg, skal montør rekvireres, da anlæg ikke må nedtages for indsendelse.

Man må under ingen omstændigheder tage en vare i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.
Vi reparerer, giver nedslag i prisen eller ombytter og sender en ny når vi har modtaget den defekte/fejlleverede vare. Varmepumpemesteren dækker rimelige transportomkostninger i forbindelse med reklamation/fejllevering.
BEMÆRK: Varmepumpemesteren kan under ingen omstændigheder, holdes til ansvar for et evt. reklameret driftstab. Varmepumpemesteren kan heller ikke drages til ansvar for afledte omkostninger i forbindelse med garanti sager, ombytninger eller lignende – herunder håndværksmæssigt arbejde, tilretninger i bygninger og lignende. 

Såfremt køber ikke er tilstede på installationstidspunktet, kan der ikke efterfølgende reklameres over produktets udseende, udformning eller placeringen af installationen. Vi anbefaler derfor altid at køber er til stede ved opstart af installationen.

For at du kan få hjælp under garanti skal varen være inden for garantiperioden, og er det en varmepumpe skal den være monteret af autoriseret installatør. Begge betingelser skal være opfyldt
For at kunne behandle din reklamation skal vi bruge følgende information:

 Model 

  • Serie nr. på inde del og ude del 
  • Adresse på montagestedet 
  • Din adresse og kontakt oplysninger 
  • Fejl beskrivelse 
  • Montage dato 
  • Kontakt oplysninger og CVR nr. på montøren, og det firma som har igangsat og indreguleret anlægget 

Husk at varmepumper skal monteres af personer med Kvalificeret kendskab til varmepumper og VVS installationer og hvor Autorisation kræves på vand og el-siden skal dette være udført at en Autoriseret person. Ved arbejde med kølemiddel mellem inde- og ude del kræves Gyldigt KMO bevis. Måtte installationen af varmepumpen berøre andre fag områder skal forskrifter og regler for disse naturligvis også overholdes. 

Måtte der opstå tekniske fejl kan der i perioder være ventetid på servicebesøg – ventetiden kan være 2-3 uger. Meget kan dog som oftest afhjælpes over telefonen, så ring gerne på 52808006.

Returnering/Fortrydelsesret:
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelses fristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.  

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@Varmepumpemesteren.dk ,I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.          

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Ved køb af tjenesteydelser udløber fortrydelsesretten 14 dage efter aftalens indgåelse. 

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varmepumper.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 500,- 

Varer undtaget fortrydelsesretten
Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. En vare der er monteret, anses for at være taget 100% i brug, og du modtager intet, hvis du returnerer den. Montager er en ydelse, og kan ikke godtgøres, efter at arbejdet er udført. 

Manglende original emballage udgør en væsentlig værdiforringelse.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Varmepumpemesteren Aps 

Gevningebygade 2a 

4000 roskilde

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse. Dette skal altid ske efter forudgående aftale

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Særligt: Nedtages en varmepumpe for returnering, skal dette altid gøres af Gyldigt Aktivt KMO certificeret personale.

Din forpligtigelse som forbruger:
Når du har købt en varmepumpe, har du en forpligtigelse til, grundigt at gennemlæse brugervejledningen. Dette skal ske umiddelbart inden ibrugtagelse af varmepumpen første gang. Har du spørgsmål til dit produkt eller spørgsmål til brugervejledningen skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig. Handlinger, brug af funktioner og vedligeholdelse af produktet beskrevet i brugervejledningen er dit ansvar efter installation af produktet. Forkerte eller manglende handlinger er ikke dækket af garanti.

Geografisk dækning: 
Tilbuddet gælder på Sjælland dog maks 50 Km fra Roskilde. – kontakt os på telefon +45 52808006, alternativt e-mail Info@varmepumpemesteren.dk 

Tekster og data:
Vi forbeholder os retten til, uden varsel at ændre på de opgivne data, af hensyn til den løbende udvikling.

Vedr. montage af varmepumpe:
Det er lovpligtigt at få varmepumper/klimaanlæg monteret af en Autoriseret installatør. En installatør skal have et Aktivt Gyldigt KMO bevis. for at være godkendt. Spørg altid efter dette. Garantien bortfalder, i så fald varmepumpen ikke er monteret af en KMO autoriseret montør. Montering af varmepumpen er ikke inkluderet i købet. Du skal aktivt tilvælge montage.
Såfremt køber ikke er tilstede på installationstidspunktet, kan der ikke efterfølgende reklameres over produktets udseende, udformning eller placeringen af installationen. Vi anbefaler derfor altid at køber er til stede ved opstart af installationen.
Ved montage er det stedets ejer der har ansvar for at der ikke bores på steder hvor der er skjulte kabler, ledninger eller rør. Varmepumpemesteren fralægger sig erstatningspligt såfremt der bores i kabler, ledninger eller rør. 

Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af Varmepumpemesteren er alene købers ansvar. Det kan være rørføringer i gulve eller jorden, skjult i vægge, over lofter, eller over tage. Afløb opført til afledning af kondensvand er ligeledes alene købers ansvar. Varmepumpemesteren forbeholder sig retten til at afvise at montere i forbindelse med konstruktioner, hvor vi ikke kan stå inde for funktionaliteten af varmepumpen i forbindelse med disse konstruktioner. 

Køber forpligtiger sig til grundigt at have undersøgt om den købte varmepumpe kan placeres på det ønskede sted. Er denne forundersøgelse ikke gjort kan der forventes meromkostninger. Fortrydes købet efter ankomst af montøren, faktureres der kr. 1500,- for forgæves kørsel. Beløbet fratrækkes før annullering af ordren. Der er opgivet mål på alle modeller.
Vi leverer din varmepumpe og montage inden for 2-3 uger. Montøren kontakter dig for nærmere aftale, 2-4 dage før forventet montage-tidspunkt. Forlænget leveringstid på 4-6 uger, kan forkomme i højsæson fra 1.7. til 1.4.

Vedr. årligt eftersyn af varmepumpe:
Det er lovpligtigt at lave eftersyn på installerede varmepumper, hvert år. Service firmaet skal være Producent og KMO godkendt. Husk at gemme faktura på det udførte eftersyn.
Det er køberen af varmepumpen som bestiller det årlige eftersyn.

Persondata:
Håndtering af personoplysninger: For at du kan få din bestilling leveret, skal vi bruge dit navn og postadresse. Hvis du vil have en ordrebekræftelse via e-mail, har vi også brug for din e-mail-adresse. Oplysningerne videregives til Producenter der stiller Garantien videresælges ikke til trediemand. De vil kun blive brugt i Varmepumpemesteren ‘s markedsføring over for dig, Dine oplysningner bliver gemt på ubestemt tid og du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket, hvis du sender en e-mail til info@ Varmepumpemesteren.dk
Den dataansvarlige på Varmepumpemesteren er medarbejder Jesper vestergaard. Tlf. 52808006 eller email: info@Varmepumpemesteren.dk

Som registreret hos Varmepumpemesteren, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@ Varmepumpemesteren.dk
Garantier:
Vi tilbyder 5 års totalgaranti på de fleste af vore luft/luft varmepumper. Dog betinget af service og vedligehold af Varmepumpemesteren 

Klage adgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores service afdeling på 52808006. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 22.01. 2022 

Betingelserne er alene gældende for slutbrugere (B2C) og ikke gældende for B2B og B2P. For B2B og B2P forhandles særskilte aftaler. 

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT