Standard montering af luft til Vand varmepumpe

Standard montage luft til vand Varmepumper

 • Standard monteringen dækker erfarings messing de fleste installationer i danske hjem og Fyrrum
 • Dækker Væghængte og Gulvstående systemer
 • Split system,(Kølemiddel imellem inde og ude enheder) 
 • Monoblok systemer (d.v.s. Vand-bårent varme til ude enhed)
 • Indeholder varmerørs-system for optimal udnyttelse af varmepumpens Kapacitet.

Montagen indeholder såvel forbindelse mellem inde-udeenheder, samt tilslutning til varme-systemet. og Varmt vands-beholder altså et færdigt anlæg

 • Fakturering efter regler om VE-tilskud og Varmepumpepuljen

Der udføres kvalitets sikrings skema ved endt montering. For tredje parts evaluering.

 • Varmepumpemesterens Indregulering, efter Installation. og Varmepumpe producentens anbefalinger*.
 • Fyldestgørende rapport af drifts-/sikkerhedsforhold med tredive parts kontrol (dokumentation) 
 • Vi benytter Autoriseret: VVS-installatør, Køle-Tekniker, El-tekniker. VE-installatør, Med mere end 25 Års erfaring. Og personlige Autorisationer. 

35.995,00 kr.

Standard monteringen dækker erfarings messing de fleste almindelige installationer i danske hjem.

Montage specificeret således: 

 • Kørsel til kunde️  
 • Hulboring i mursten, gasbeton, træ væg️.
 • Udførsel af føringsveje imellem inde og ude enhed.   
 • Placering af Inde og ude enheder.
 • Tilslutning og vare, mellem inde- og ude enhed med kølerør. 5 meter rør forbrug.️
 • Tilslutning og vare, til eksisterende varmesystem. 2 meter imellem inde enhed, vandtank og varmesystem.  
 • Tilslutning og vare, til koldt og varmt vand. 
 • Tilslutning og vare, kommunikation og El-forsyning imellem inde- og ude enhed  
 • ️Tilslutning og vare, til Lovlig Elektrisk forsyning. ️ 
 • Opstart af varmepumpe
 • Instruktion i bruger-funktioner*.

Der skal være etableret dræende fast underlag for udedelen. Evt. beslag, fødder er tilkøb.

Råd til jeres forberedelse.  

Fundament Ved Ude unit. Kan evt. være Have fliser på 50×50x6(5) cm placeret på højkant med i med 2/3 dele ned gravet. Afstand, antal = konsollerne på varmepumpen. Sat i grus. slut lag af løse små sten 20 cm frit under bunden.

 • her er det også vigtigt at skabe, nips og andre forhindringer er fjernet inden vores ankomst. 
 • Arbejdet udføres i niveau med fri adgang, hvilket betyder at montøren ikke flytter inde- eller ude enhed over trapper. Er der niveauforskel f.eks. til kælder, skal de enkelte dele være anbragt på monteringsstederne før montørens ankomst. ( Når varmepumpen leveres af Varmepumpemesteren er dette ikke aktuelt)
 • Der skal være afløb på monteringsstedet til vand dryp fra sikkerhedsventilerne, indenfor 1 m af inde enhed. 
 • Der skal være etableret strømforsyning og bi-måler, Lovligt el-udtag Maks. 2 meter fra inde delen før montøren ankommer. 
 • (Varmepumpen skal tilsluttes eget HPFI relæ, Sikringer, og El-udtag etableres med sikkerheds afbryder ved Inde enheden)  dette fremmer drift sikkerhed
 • Hvornår skal der være en elektrisk Kilowatt måler til varmepumpen. KWh Bi-måler (v/ Årligt El-forbrug på mere end 3000 KWH BR18 krav) 
 • Vedr. Tilskud fra Varmepumpepuljen : Varmepumpen skal lave Varmtvand og Varme, faktureres og installeres af VE-godkendt Virksomhed

Følgende er ikke inkluderet: Evt. ekstra cirkulationspumpe, Fast elektrisk installation fra fordelingstavle, nedtagning og fjernelse af eksisterende Varme-system, , WIFI eller lignende. 

Er du i tvivl, bedes du kontakte os.

Tilkøbs-ydelser 

 • Buffer beholdere.
 • Ekstern Varmtvandsbeholder (væghængt og Monoblok System)
 • Stativ, vægbeslag, fundament med dræne underlag ved ude unit
 • Ekstra Cirkulations pumpe på Varmeanlæggets side. 
 • Ekstra Hvid el. farvet Førings kanal 70x60mm pr. meter  
 • Ekstra meter Kabel /afløbsslange/Dobbelt rør pr ekstra meter. 
 • Smart Cloud, Luft/Vand internetstyring via WiFi  
 • Nedtagning/demontering af eksisterende varme anlæg  
 • Efter isolering af Varmerør
 • Længere sær træk via ned-gravning, Koldrum og Koldlofter.
 • Installationer med en varmepumpe med nominel ydelse på mere end 12 kilowatt.

Andet eventuelt materiale forbrug og arbejdstid, udover det ovenfor anførte, efterfaktureres. 

Ekstra Forbrug af rør og kabler ud over ovennævnte afstande bliver faktureret efterfølgende. Bemærk at der regnes i rør forbrug, ikke fysisk afstand, mellem delene. 

De senere år har vi erfaret at vores Torden vejr er blevet voldsommere og påvirker vores mange elektriske apparater i hjemmet, derfor kan det anbefales at få installeret det der hedder Transient beskyttelse. dette vil sænke antallet af elektriske fejl og overspændings slag i jeres Elektriske komponenter og apparater tal med din Autoriseret El-installatør om dette.

Når din Varmepumpe bliver din Primær Varmekilde i hjemmet, så husk at meddele ændringen på din BBR og hos dit El-Forsynings selskab. for at få El-varme rabat på El-prisen. via dit El-selskab.

* såfremt vi har kendskab til den varmepumpe du har købt.

Skal vi installere din egen indkøbte Varmepumpe er du ansvarlig for varmepumpen dens drift og Garanti (via din forhandler), vi tager ansvaret for installationen og vare som vi levere. skal vi fejlsøge og justere på varmepumpen. udføres dette på regning.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT