Panasonic Aquarea Basic eftersyn Luft til Vand

Varmepumpemesteren har indgået en samarbejdsaftale med Panasonic Danmark om udførsel af Årligt Eftersyn af Luft til Vand Varmepumper fra Panasonic. Det betyder at eftersynet udføres af Panasonics Autoriseret service teknikkere.

  • Aquarea Service+ Basic Eftersyn
  • Din fordel er at, du altid for et Service eftersyn med den seneste nye viden.
  • Eksklusiv telefonisk support
  • Vores serviceteknikere er eksperter i Aquarea-varmepumper
  • Du skal bare læne dig til bare og nyde den komfortable temperatur i dit hjem
  • Du modtager skræddersyet rapporter om dit varmesystem, der indeholder råd og tips til, hvordan du forbedrer driftsevne og -effektivitet
  • inkluderer et årligt vedligeholdelsesbesøg af Panasonic Service+ teknikere
  • Aquarea Service kan opgraderes til Aquarea Service + Smart og Aquarea Service + Premium

 

Et varmesystem kræver regelmæssig vedligeholdelse for at bevare en god driftsevne og forlænge dets levetid mest muligt – fuldstændig ligesom med min bil. Med en Aquarea Service+ plan kan jeg slappe af, mens Panasonic tager sig af vedligeholdelsen.

Med et Aquarea Service+ Basic-abonnement får du en servicepakke, der inkluderer eksklusiv support over telefon og et årligt vedligeholdelsesbesøg af en af vores teknikere.

 

2.250,00 kr.

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med et service besøg er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Anode kontrol. (hvis afspærring tilgængelig - udskiftning ikke inkl. i service)

Reserve dele er ikke indeholdt.

Varmepumpemesteren er ikke ansvarlig for nogen negativ virkning af Ejendomsadministratoren mangel på Gensidigt Samarbejde.

NB. Aflysning. hvis aftalen aflyses af Ejendomsadministratoren under 75 timer fra aftalt tidspunkt kan der opkræves et Gebyr afhængigt af Procentdel af de forventede Arbejdsomkostninger.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at køleanlæg og rørsystemer til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

Eftersyn og kontrol, også kaldet periodisk undersøgelse, skal ifølge Arbejdstilsynets regler udføres som følger:
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger.
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn i henhold til det nedenfor anførte under ”Eftersyn og kontrol skal foretages af”. Ovennævnte retningslinjer skal også følges efter ny-opstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning af køle- og varmepumpeanlæg.
• Eftersyn og kontrol skal foretages af en certificeret montør fra en sagkyndig virksomhed, til at udføre eftersyn af køleanlæg og rørsystemer.
• Frem til 1. januar 2012 skal eftersyn og kontrol foretages af et anerkendt sagkyndigt kølefirma. Spørg leverandøren, om de opfylder ovennævnte krav. Ud over de krav til eftersyn af køleanlæg, der følger af Arbejdstilsynets regler, stiller F-gas forordningen (som hører under Miljøstyrelsen) også krav om lovpligtige eftersyn. Tidsintervallet mellem eftersynene kan variere fra min. hver 12. måned til min. hver 3. måned afhængigt af installationens indhold af kølemiddel

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med en serviceaftale er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Overhold love og regler

Som operatør eller ejer af et anlæg er du forpligtet til at efterleve en lang række love og regler. Det kan let blive en jungle, hvis du forsøger at finde rundt i lovgivningen på egen hånd. Men vi kan guide dig igennem.

Vores teknikere bliver løbende efteruddannet, så vores rådgivning og service altid følger de gældende love og regler.
Lovgrundlaget for kravet om eftersyn af køleanlæg fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr § 33 med tilhørende bilag 7. Endvidere henvises der bl.a. til Europaparlamentets og -rådets forordning Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT