Eftersyn af Luft til Vand andre mærker

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med en serviceaftale er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

En inde enhed og en ude enhed

Gennemgang af anlæg Indeholder som minimum følgene punkter.

 • Træthedsprøve/lækagekontrol. (kølekredsløb)
 • Kontrol af funktioner – basisfunktioner
 • Kontrol af tryk og temperaturer
 • Kontrol af væske tilstand – kølemiddel
 • Kontrol af afløbsfunktion inde- og yderdel
 • Kontrol af sikkerhedsventil
 • Kontrol af montage/opstilling
 • Indvendig rengøring filter. (hvis afspærring tilgængelig)
 • Fyldestgørende servicerapport af driftsforhold (dokumentation opbevares i kundedatabase)
 • Lækagetest (kølemiddel og vand)
 • Rengøring af fordamper (pas på ikke at skade flangerne)
 • Måling af temperaturen for vandudløbet (vand)
 • Kontrol af kabler og kontakter – at kablerne er strammet, at kontakterne er tilsluttet
 • Visuel kontrol af alle komponenter

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med et service besøg er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

En inde enhed og en ude enhed

Tilkøbsmulighed.

Kørsel Køretid mere end 25 Km fra Roskilde by
Vask og støvsugning af indvendig enhed (lamelrengøring) anti-bakteriel spray
Opretning af lameller – indvendig og udvendig
Rensning af andre special komponenter

Anode kontrol. (hvis afspærring tilgængelig - udskiftning ikke inkl. i service)

Reserve dele er ikke indeholdt.

Varmepumpemesteren er ikke ansvarlig for nogen negativ virkning af Ejendomsadministratoren mangel på Gensidigt Samarbejde.

NB. Aflysning. hvis aftalen aflyses af Ejendomsadministratoren under 75 timer fra aftalt tidspunkt kan der opkræves et Gebyr afhængigt af Procentdel af de forventede Arbejdsomkostninger.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at køleanlæg og rørsystemer til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

Eftersyn og kontrol, også kaldet periodisk undersøgelse, skal ifølge Arbejdstilsynets regler udføres som følger:
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger.
• Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn i henhold til det nedenfor anførte under ”Eftersyn og kontrol skal foretages af”. Ovennævnte retningslinjer skal også følges efter ny-opstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning af køle- og varmepumpeanlæg.
• Eftersyn og kontrol skal foretages af en certificeret montør fra en sagkyndig virksomhed, til at udføre eftersyn af køleanlæg og rørsystemer.
• Frem til 1. januar 2012 skal eftersyn og kontrol foretages af et anerkendt sagkyndigt kølefirma. Spørg leverandøren, om de opfylder ovennævnte krav. Ud over de krav til eftersyn af køleanlæg, der følger af Arbejdstilsynets regler, stiller F-gas forordningen (som hører under Miljøstyrelsen) også krav om lovpligtige eftersyn. Tidsintervallet mellem eftersynene kan variere fra min. hver 12. måned til min. hver 3. måned afhængigt af installationens indhold af kølemiddel

Få mere ud af din investering

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere. Med en serviceaftale er du sikker på, at dit anlæg altid kører som det skal – og yder optimalt til lavest mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Overhold love og regler

Som operatør eller ejer af et anlæg er du forpligtet til at efterleve en lang række love og regler. Det kan let blive en jungle, hvis du forsøger at finde rundt i lovgivningen på egen hånd. Men vi kan guide dig igennem.

Vores teknikere bliver løbende efteruddannet, så vores rådgivning og service altid følger de gældende love og regler.
Lovgrundlaget for kravet om eftersyn af køleanlæg fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr § 33 med tilhørende bilag 7. Endvidere henvises der bl.a. til Europaparlamentets og -rådets forordning Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT