Bestil Tekniker besøg

Bestil et tekniker besøg. Beløbet modregnes i udført arbejde på efterfølgerne faktura

Et klima- og varmepumpeanlæg er en dyr investering. Men hvis det ikke kører optimalt, kan det blive endnu dyrere.

Har dit Varmepumpe anlæg behov for et tekniker besøg. eller har du en Elektrisk installation der ikke er som den skal være.

  • Fejlfinding eller Optimering
  • Luft til vand og luft til Luft anlæg
  • Udredning af Installation.
  • Reklamationsager
  • 30 års erfaring med Elektriske bygnings installationer i boliger, skoler, Forskning institutioner. børnehaver, butikker. Gallerier.
  • Notere gerne Mærke og model sammen med adresse og kontakt oplysninger.

Tag gerne billeder eller lignede til os

Aconto betaling og Servicen afregnes efter forbrug. er der tale om en Reklamation der er dækket af Producent Garanti-en, så refundere vi naturligvis betalingen.

795,00 kr.

Vi kommer til dig fejlsøge og kontrollere dit Varmepumpe anlæg.

Det er altid godt at tage nogle billeder både på afstand af situationen, Komponenten. og Komponentens mærkeplade. disse kan sendes til vores mail. Kontakt@varmepumpemesteren.dk da det giver den bedste billede kvalitet.

Bemærk varen her er en bestillings formular. hvor vi opkræver et Aconto beløb som opstart. den endelige regning. slut fakturas efterfølgerne.

ved Garanti forpligtigelser fra vores Producenter og Leverandøre Refundere vi Aconto betalingen ved kort betaling.

Vores teknikere bliver løbende efteruddannet, så vores rådgivning og service altid følger de gældende love og regler. Erfaring og viden er det vores tekniker lever af

Lovgrundlaget for kravet om eftersyn af køleanlæg fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr § 33 med tilhørende bilag 7. Endvidere henvises der bl.a. til Europaparlamentets og -rådets forordning Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser.

Yderligere information

time sats

tekniker time pr. på begyndt time

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT